Šteniatka / Puppies

Ak máte záujem o šteniatko z našej chovateľskej stanice, neváhajte nás kontaktovať.

If you are interested in a puppy from our kennel, do not hesistate to contact us.

 

Šteniatka z našej chovateľskej stanice vyrastajú v byte v kontakte s človekom, pričom sa ich snažíme zoznámiť s čo najviac novými podnetmi - ľudia, iné psy, cesta autom, rôzne zvuky, atd. (socializácia). K novým majiteľom si odnášajú FCI rodokmeň (preukaz pôvodu), pet passport, sú pravidelne odčervované, začipované, zaočkované príslušnou vakcínou vhodnou k ich veku a dostanú od nás menšiu výbavičku do začiatku (granulky na prvé dni doma, obľúbenú hračku s vôňou domova, malý "návod na použitie" z našej vlastnej tvorby a fotodokumentáciou ich vývoja do odberu). Kúpna zmluva a poradenstvo samozrejmosťou. S plemenom máme dlhoročné skúsenosti. Uvítame kontakt s novými majiteľmi a správy ako sa našim odchovančekom darí. Zároveň sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť v otázkach týkajúcich sa akéhokoľvek aspektu cotonieho sveta - starostlivosť, výchova, atd.

The puppies from our kennel grow in the appartment in the contact with humans and we introduce to them as many possible impulses as we can - people, other dogs, car travel, various sounds, etc. (socialisation). They all receive FCI pedigree, pet passport, are regularly de-wormed, microchipped, vaccinated by appropriate vaccine for their age and receive small starting package (food for the first days at new home, favourite toy with the smell of family, small "guide" written by us, and photodocumentation of their development until leaving our kennel). Sales contact and advice service is the mather of course. We have experience with the breed for many years. We welcome contact with our puppy buyers and news how are our offsprings doing. You can also contact us anytime in the case of questions connected to any aspect of the coton life - care, training, and so on.