O nás / About us

 

     Naša história s plemenom Coton de Tuléar začala v roku 2007, keď sme si domov priniesli našho prvého cotonka Bastiena Winter Garden. Bola to vzájomná láska na prvý pohľad a Bastien si rýchlo opantal celú rodinu. Je to skvelý spoločník ochotný si člověka kedykoľvek “vypočut“ a nežne sa k nemu pritúliť a zároveň je vždy pripravený na hru / zábavu. Je veľmi prispôsobivy (rýchlo si zvyká na akékoľvek situácie) a vycíti rozpoloženie človeka a podľa toto sa zachová. Je taktiež športovo založený. Miluje dlhé prechádzky.

     Our history with the breed Coton de Tuléar started in year 2007, when we brought home our first coton Bastien Winter Garden. It was mutual love at the first sight and Bastien soon enchanted our whole family. He is a great companion willing to "listen" to a person, gently snuggle to him/her, and in the same time always ready for fun / games. He is very adaptable (he fast accustoms to any situation) and can feel the mood of a person and acts upon it. He is also sporty. Bastík loves long strolls.

 

     V roku 2012 sa novým členom rodiny stalo cotonie dievčatko Giulietta des Jardins de Gossypium. Giullie je splnený sen, mega chlpatá do exteriéru veľmi vydarená fenečka. Veselá, hravá, zvedavá, prítulná a kontaktná. Žena so "vším všudy". Je komunikatívna, má rada pozornosť, miluje všetkých ľudí (ani chodci na ulici nie sú úchránení) a je aj veľmi inteligentná.

     In year 2012 a new family member became coton girl Giulietta des Jardins de Gossypium. Giullie is a dream come true, gorgeous female in exterior with extraordinary density of coat. Happy, playful, curious, cuddly, and affectionate. Woman with "all". She is very communicative, loves attention and all people (even strangers on the road), and is very inteligent. 

 

     Cotonkovia sú veľmi všestranné plemeno a dá sa s nimi venovať všelijakým aktivitám. Bohužiaľ ako pracujúci nemáme toľko voľného času ako by sme si priali. Samozrejme pri výchove sme dbali / dbáme na to aby ovládali povely základnej poslušnosti a boli "vychovaní". Absolvovali sme seminár Coton Dance, kde sme si skúsili prvky dog dancingu. Pod taktovkou skúsenej trénerky sme taktiež vyskúšali pár tréningov agility. Za každého počasia sa s nimi vonku venčíme a denne im dávame najavo svoju lásku. Oni sa nám za to odvďačujú svojou "živelnou canisterapiou".

     Cotons are very universal breed and you can do with them a lot of various activities. Unfortunatelly, as working people we do not have so much free time as we would wish. Of course we made / make sure that our dogs follow the basic dog commands and are "obedient". We have attended Coton Dance seminar, where we tried a couple of dog dancing tricks. We also had several agility lessons moderated by an experienced trainer. We walk them daily outside in every weather condition and show them our affection. They return our love to us with "elementary canistherapy".

 

     S našimi cotonkami sme sa intenzívne zúčastňovali aj výstav (momentálne si už obaja užívajú výstavný dôchodok). Predvázdali sme ich v štyroch krajinách: Českej republike, Slovensku, Poľsku a Maďarsku. Dosiali sme skvelé úspechy: 38-krát boli ocenení ako BOB (najlepší jedinec v plemene), dokončili sme 28 šampionátov, zozbierali 28 titulov "Víťaza" a 15-krát sa nám podarilo umiesniť aj v záverečných súťažiach.

     With our cotons, we also used to attend intensively dog shows (both of them are already enjoying show retirement at the moment). We showed them in four different countries: Czech Republic, Slovakia, Poland, and Hungary. We achieved great results: they became 38 times Best in Breed, finished 28 championships, obtained 28 "Winner" titles, and were even 15 times placed in the afternoon competitions.

 

     V roku 2013 sme si zaregistrovali medzinárodne chránený názov chovateľskej stanice East Teddy Bears. Našim cieľom je chov zdravých, v exteriéry čo najviac štandardných a povahovo typických cotonkov. Chováme v malom, s láskou a záujmom.

     In year 2013, we registered FCI kennel name East Teddy Bears. Our goal is to breed healthy cotons very close to the exterior standard and with the typical coton personality. We breed in small with love and care.