GIULIETTA des Jardins de Gossypium

GIULIETTA des Jardins de Gossypium

 

     Giulietta je naša prvá fenka plemena Coton de Tuléar. Je to inteligentná veselá veľmi spoločensky založená fenečka. Miluje kontakt a ľudí, preto sa vždy zdržiava blízko nás, nadšene víta návštevy a i cudzých ľudí na ulici. Vydrží byť veľmi dlho pritúlená a povahovo by sa skvelo hodila aj na canisterapiu. Je veľmi intuitívna, rýchlo vie prečítať naše momentálne rozpoloženie a podľa toho sa zachová. Stačí sa na ňu usmiať a hneď začne nadšene mávať chvostíkom a pribehne. Je zároveň veľmi hravá, stačí málo a začne nadšene poskakovať na zadných nožičkách a rada sa hrá a naháňa s Bastienom. Ako správna baba má rada pozornosť, obdiv a je aj veľmi zvedavá. Vždy sa zdržiava v miestnosti, kde sa niečo zaujímavé deje. Nepletie sa ale pod nohy, nájde si strategické miesto, kde si ľahne a so záujmom nás pozoruje. Často sa usmieva, pusinkuje a s nadšením podáva labky. Ako všetci cotoni sa rýchlo učí a prispôsobuje akejhkoľvek situácii.

     Giulietta is our first female of the breed Coton de Tuléar. She is an intelligent happy and very social girl. She loves contact and people, so she is always near us, enthusiastically greets visitors, and even strangers on the street. She can cuddle for very long time and would be great for canistherapy. Giullie is very intuitive and is able to read our mood very quickly and then acts accordingly. You can only smile at her and she immidiatelly starts to waggle her tail and comes to you. She is also very playful. Without much effort, she starts to energetically jump on her hind legs and loves to play and run with Bastien. As a true woman, she loves attention, admiration, and is very curious. She is always in the room, where something is happening. However, she does not linger in a way, but lays down in the quiet strategic place, where she can see all. She often smiles, gives sweet kisses, and shakes paws happily. As all cotons, she learns quickly and adjusts to any situation.

 

     Giulietta je exteriérovo nádherná predstaviteľka plemena. Má pevnú kostru, vynikajúci formát (2:3), elegantný krk, skvelú hornú líniu, priestorné predhrudie a hrudník a výborne nasadený a nesený chvost. Má krásnu tvár s tmavým okom a pigmentom a veselý energický pohyb. Jej dominantou je nádherná dlhá extra hustá srsť vo farbe bielej so znakmi (šedé ušká).

     Giulietta is a magnificent representant of the breed in exterior. She has strong bones, great formant (2:3), elegant neck, beautiful upper line, spacious chest and forechest, and excellently set and carried tail. She has gorgeous face with dark eyes and pigmentation and happy energetic movement. Her dominant is a wonderful long amazingly thick coat with dark marks on ears.

 

Ocenenia / Achievements :

 

Giulietta si už momentálne užíva zaslúžený výstavný dôchodok. Intenzívne bola vystavovaná počas rokov 2012 - 2014. Počas výstavnej kariéry nadobudla následovné ocenenia: 

Giulietta is already on well deserved show retirement. She was intensively shown in years 2012 - 2014. During her show career, she obtained the following achievements:

Interšampiónka (C.I.B.) 

 Interchampion (C.I.B.)

Česká Grand Šampiónka

 Czech Grand Champion

Slovenská Grand Šampiónka Krásy

 Slovak Grand Champion of Beauty

Slovenská Klubová Grand Šampiónka Krásy

Slovak Club Grand Champion of Beauty

Česká ČMKU (Výstavná) Šampiónka

 Czech ČMKU (Show) Champion

Česká Šampiónka

 Czech Champion

Slovenská Šampiónka Krásy

 Slovak Champion of Beauty

Maďarská Šampiónka

 Hungarian Champion

Poľská Šampiónka

 Polish Champion

Česká Klubová Šampiónka

 Czech Club Champion

Slovenská Klubová Šampiónka Krásy

 Slovak Club Champion of Beauty

Česká Junior Šampiónka

 Czech Junior Champion

Slovenská Šampiónka Krásy Mladých

 Slovak Young Champion of Beauty

Maďarská Junior Šampiónka

 Hungarian Junior Champion

Česká Klubová Junior Šampiónka

 Czech Club Junior Champion

Slovenská Klubová Šampiónka Krásy Mladých

 Slovak Club Young Champion of Beauty

Česká Klubová Víťazka

 Czech Club Winner

2x Slovenská Klubová Víťazka

2x Slovak Club Winner

3x Slovenská Víťazka Špeciálnej Výstavy

 3x Slovak Special Show Winner

Česká Klubová Víťazka Mladých

 Czech Club Junior Winner

2x Slovenská Víťazka Špeciálnej Výstavy Mladých

 2x Slovak Special Show Junior Winner

2x Víťazka Prahy 

2x Prague Winner

2x Świebodzická Víťazka

 2x Świebodzice Winner

Víťazka Zielonej Góry

 Zielona Góra Winner

Česká Národná Víťazka

Czech National Winner

Grand Prix Slovakia Winner

Maďarská Derby Víťazka

 Hungarian Derby Winner

2x Best in Show

2x 3.Best in Show

2x Junior Best in Show Female

2x 5. miesto v BIG IX. Skupiny na MVP Praha

 2x 5.place in BIG of IX. Group on IDS in Prague

Best In Show Baby

 vždy výborná, 10x CAJC, 2x JrCC, 26x CAC, 7x CC, 8x CAC ČMKU, 15x CACIB, 2x Res. CACIB->CACIB, 7x BOB Junior, 23x BOB

 always excellent, 10x CAJC, 2x JrCC, 26x CAC, 7x CC, 8x CAC ČMKU, 15x CACIB, 2x Res. CACIB->CACIB, 7x BOB Junior, 23x BOB

 

Najkrajší coton roku 2014 (Cotonland)

Best coton of the year 2014 (Cotonland)

Najkrajší coton roku 2013 (Cotonland)

Best coton of the year 2013 (Cotonland)

Najkrajšia fenka roku 2012 (Cotonland)

 Best female of the year 2012 (Cotonland)

Najkrajšia mladá fenka a najkrajší mladý coton roku 2012 (Cotonland)

Best junior female and best junior coton of the year 2012 (Cotonland)

Tretí najkrajší coton roku 2012 (Cotonland)

 Third best coton of the year 2012 (Cotonland)

1.TOP sučka roka 2014 spomädi šiestich rás (Bichon Klub Slovensko) - TOP sučka plemena Coton de Tuléar za rok 2014

 1.TOP female of the year 2014 from six breeds (Bichon Club Slovakia) - TOP female of the year 2014 for Coton de Tuléar

3.TOP sučka roka 2013 spomädi šiestich rás (Bichon Klub Slovensko) - TOP sučka plemena Coton de Tuléar za rok 2013

 3.TOP female of the year 2013 from six breeds (Bichon Club Slovakia) - TOP female of the year 2013 for Coton de Tuléar

2.TOP sučka roka 2012 spomädzi šiestich rás (Bichon Klub Slovensko) - TOP sučka plemena Coton de Tuléar za rok 2012

 2.TOP female of the year 2012 from six breeds (Bichon Club Slovakia) - TOP female of the year 2012 for Coton de Tuléar

 

Preľad výstav / Show overview :

 
Výstava / Show Trieda / Class Rozhodca / Judge Výsledok / Result Detail

Dokončený Slovenský Klubový Grand Šampión Krásy

Finished Slovak Club Grand Champion of Beauty

 
Záverečné súťaže / Afternoon competitions

1.miesto v súťaži o Best in Show Pár

1. place in Best in Show Couple competition

Foto
 
22.3.2015 CAC BKS Svätý Jur (SK)
Šampiónov / Champion Iveta Vojteková (SK) CC, Víťaz Špeciálnej Výstavy / Special Show Winner, BOB Foto
Záverečné súťaže / Afternoon competitions

5. miesto v BIG IX. FCI Skupiny

5. place in BIG of IX. FCI Group

Foto

Video
1.11.2014 CACIB Praha (CZ) Šampiónov / Champion Iuza Beradze (GE) CAC, CACIB, CAC ČMKU, BOB - Víťaz Prahy / Prague Winner Foto
5.10.2014 CACIB Bratislava (SK) Šampiónov / Champion Csaba Zsold Lokodi (RO) CAC, CACIB, BOB Foto
4.10.2014 CACIB Bratislava (SK) Šampiónov / Champion Jacobs Rainer (DE) CAC, CACIB, BOB Foto

Video
Záverečné súťaže / Afternoon competitions

3.Best in Show

Foto
7.9.2014 CAC BKS Žilina (SK) Šampiónov / Champion Jaroslav Matyáš (SK) CC, Víťaz Špeciálnej Výstavy / Special Show Winner, BOB

Foto

Záverečné súťaže / Afternoon competitions

3.Best in Show

Foto

6.9.2014 CAC BKS Žilina (SK Šampiónov / Champion Grzegorz Robak (PL) CAC, CC, Víťaz Špeciálnej Výstavy / Special Show Winner, BOB Foto

Dokončený Interšampión (C.I.B.)

Finished International Champion of Beauty (C.I.B)

27.4.2014 CACIB České Budějovice (CZ) Šampiónov / Champion Robert Kubeš (CZ) CAC, CACIB, CAC ČMKU Foto

Dokončený Slovenský Klubový Šampión Krásy

Finished Slovak Club Champion of Beauty

Záverečné súťaže / Afternoon competitions

Best in Show

 
13.4.2014 CAC BKS Svätý Jur (SK) Šampiónov / Champion Edita Králová (SK) CC, BOB Foto

Dokončený Slovenský Grand Šampión Krásy

Finished Slovak Grand Champion of Beauty

 
12.4.2014 CAC BKS Svätý Jur (SK)
Šampiónov / Champion Carole Garhofer (AT) CAC, CC, Klubový Víťaz / Club Winner, BOB Foto
30.3.2014 CACIB Nitra (SK) Šampiónov / Champion Linda Voláriková (SK) CAC, CACIB Foto
29.3.2014 CACIB Nitra (SK) Šampiónov / Champion Olga Goncharuk (UA) CAC, CACIB, BOS Foto

Dokončený Český Grand Šampión

Finished Czech Grand Champion

Dokončený Český Klubový Šampión

Finished Czech Club Champion

 
15.3.2014 CAC KCTU Želiv (CZ)
Šampiónov / Champion Iuza Beradze (GE) CAC, Klubový Víťaz / Club Winner Foto

Dokončený Poľský Šampión

Finished Polish Champion

1.3.2014 CACIB Zielona Góra (PL) Šampiónov / Champion Maciej Kozber (PL) CAC, CACIB, Víťaz Zielonej Góry / Zielona Góra Winner, BOB Foto
23.2.2014 CACIB Brno (CZ) Šampiónov / Champion Jean Francois Vanaken (BE) CAC, CACIB, CAC ČMKU Foto
22.2.2014 CACIB Brno (CZ) Šampiónov / Champion Roberto Schill (RO) CAC, CACIB, CAC ČMKU Foto

Dokončený Slovenský Šampión Krásy

Finished Slovak Champion of Beauty

18.1.2014 CACIB Trenčín (SK) Šampiónov / Champion Otakar Vondrouš (CZ) CAC, CACIB, BOB Foto

Dokončený Český ČMKU (Výstavný) Šampión

Finished Czech ČMKU (Show) Champion

Dokončený Český Šampión

Finished Czech Champion

5.1.2014 CAC Brno (CZ) Otvorená / Open Linda Voláriková (SK) CAC, Národný Víťaz / National Winner, CAC ČMKU Foto
28.7.2013 CAC Świebodzice (PL) Stredná / Intermediate Grzegorz Robak (PL) CAC, Świebodzický Víťaz / Świebodzice Winner, BOB Foto
 
27.7.2013 CAC Świebodzice (PL)
Stredná / Intermediate Demetriou Panos (CY) CAC, Świebodzický Víťaz / Świebodzice Winner, BOB Foto
2.6.2013 CACIB Nitra (SK) Stredná / Intermediate Stredná Katalin Radvánszky (HU) CAC, CACIB, BOB Foto
1.6.2013 CACIB Nitra (SK) Stredná / Intermediate Andreas Schemel (GB) CAC, CACIB, Grand Prix Slovakia Winner, BOB Foto
26.5.2013 CACIB Litoměřice (CZ) Stredná / Intermediate Linda Voláriková (SK) CAC, CACIB, CAC ČMKU, BOB Foto
Záverečné súťaže / Afternoon competitions

5. miesto v BIG IX. FCI Skupiny 

5. place in BIG of IX. FCI Group

Foto
5.5.2013 CACIB Praha (CZ) Stredná / Intermediate Galina Zhuk (BY) CAC, CACIB, CAC ČMKU, BOB - Víťaz Prahy / Prague Winner Foto

Dokončený Maďarský Šampión

Finished Hungarian Champion

28.4.2013 CACIB Miškolc (HU) Stredná / Intermediate Katalin Radvánszky (HU) CAC, Res. CACIB->CACIB Foto
 
27.4.2013 CAC Miškolc (HU)
Stredná / Intermediate Atilla Kelemen (RO) CAC Foto
27.4.2013 CACIB Miškolc (HU) Stredná / Intermediate Nedad Davidovič (RU) CAC, Res. CACIB->CACIB Foto
21.4.2013 CAC BKS Svätý Jur (SK) Stredná / Intermediate Vladimír Javorčík (SK) CC, BOB Foto
20.4.2013 CAC BKS Svätý Jur (SK) Stredná / Intermediate Bilana Nikolic (HR) CAC, CC, Klubový Víťaz / Club Winner, BOB Foto
 
31.3.2013 CACIB České Budějovice (CZ)
Stredná / Intermediate Hassi Assenmacher (DE) CAC, CACIB, CAC ČMKU, BOB Foto

Dokončený Český Klubový Junior Šampión

Finished Czech Club Junior Champion

14.3.2013 CAC KCTU Praha (CZ) Mladých / Junior Naděžda Klírová (CZ CAJC, Klubový Víťaz Mladých / Club Junior Winner, BOB Junior Foto

Dokončený Slovenský Klubový Šampión Krásy Mladých

Finished Slovak Club Young Champion of Beauty

Dokončený Slovenský Šampión Krásy Mladých

Finished Slovak Young Champion of Beauty

 
2.12.2012 CACIB Nitra (SK)
Mladých / Junior Martin Baskaran (ES) CAJC, BOB Junior, BOB Foto
1.12.2012 CACIB Nitra (SK) Mladých / Junior Jovanović Nemanja (RS) CAJC, BOB Junior, BOB Foto
4.11.2012 CACIB Praha (CZ) Mladých / Junior Gabriela Ridarčíková (SK) CAJC, BOB Junior Foto

Dokončený Český Junior Šampión

Finished Czech Junior Champion

3.11.2012 CACIB Praha (CZ) Mladých / Junior Alena Košťálová (CZ) CAJC, BOB Junior Foto

Dokončený Maďarský Junior Šampión

Finished Hungarian Junior Champion

21.10.2012 CACIB Komárno (HU) Mladých / Junior Viktoria Deak (HU) CAJC, Derby Winner Foto
20.10.2012 CACIB Komárno (HU) Mladých / Junior Adam Ostrowski (PL) CAJC Foto
14.10.2012 CACIB České Budějovice (CZ) Mladých / Junior Denis Kuzelj (SL) CAJC, BOB Junior Foto
30.9.2012 CAC Brno (CZ)
Mladých / Junior Miroslav Guniš (SK) CAJC, BOB Junior Foto
Záverečné súťaže / Afternoon competitions

Best in Show

Foto
Záverečné súťaže / Afternoon competitions

Best in Show Junior Female

Foto
16.9.2012 CAC BKS Kamenný Mlyn (SK) Mladých / Junior Linda Voláriková (SK) JrCC, Víťazka Špeciálnej Výstavy Mladých / Special Show Junior Winner, BOB Foto
Záverečné súťaže / Afternoon competitions

Best in Show Junior Female

Foto
 
15.9.2012 CAC BKS Kamenný Mlyn (SK)
Mladých / Junior Gyula Sarkozy (SK) CAJC, JrCC, Víťazka Špeciálnej Výstavy Mladých / Special Show Junior Winner, BOB Foto
Záverečné súťaže / Afternoon competitions

Best in Show Baby

Foto
22.4.2012 CAC BKS Svätý Jur (SK) Šteniat / Baby Carole Garhofer (AT) VN1 / VP1 Foto

 

Zdravotné vyšetrenia / Health tests :

 

Vyšetrenie na dedičné očné vady (vrátane PRA) - negatívne

 Inherited eye diseases (including PRA): negative

Vyšetrenie na luxáciu pately: 0/0

 Patella luxation: 0/0

DNA identifikovaná

 DNA identified

DNA CMR2 N/N

DNA BNat N/N

DNA PH I N/N

DNA vWD I N/N

 

Rodokmeň / Pedigree :

 

Giulietta des Jardins de Gossypium Djedi's Force des Fleurs d'Aloes Anakin Sky Walker des Fleurs d'Aloes Uston des Fleurs d'Aloes
Nosy Blue Success
Ukulele des Fleurs d'Aloes Shance de l'Echo des Elingues
Cartoonland's Oasis
Ayana des Jardins de Gossypium Moonlight Nikkett's Front Page Story
Nikkett's Be Proud
Shiny Savannah du Domaine de Luniray Reggae de l'Echo des Elingues
Lorada du Domaine de Luniray