BASTIEN Winter Garden

BASTIEN Winter Garden

 

     Bastien je náš prvý psík plemena Coton de Tuléar. Vďaka nemu sme si túto rasu nesmierne obľúbili a nedáme na ňu dopustiť. Bastien je veľmi inteligentný psík a dalo by sa povedať “aktívny gaučák“. Gaučák preto, že keď sme doma, robí nám často spoločnost práve na ňom. Pritúli sa a labužnícky sa nechá škrabkať, alebo príjemne zohrieva nôžky stúlený do klbka. Aktívny zas preto, že sa vždy nechá zlákať na kdejakú hru, alebo nás sprevádza na dlhých prechádzkach. Sám sa nielen zapája, ale často je aj organizátorom rôznych hier. Vonku zvyhne nejakú tú vetvičku, doma zasa hračku, alebo loptičku a zábava môže začať. Pri hrách býva ten hlučnejší, rád vydáva všelijaké zvuky, na ktorých sa smejeme. Povahovo je to veľmi poslušný, vyrovnaný a kľudnejší psík. Rád sa o nás stará, dôkladne vylíže všetky odhalené partie tela v tajnej nádeji, že mu sa ujde nejaká tá dobrôtka. Má veľmi rád ľudí, príde a nechá sa pohladkať od každého, prípadne sa pritúli ku každému návštevníkovi domu. 

     Bastien is our first dog of the breed Coton de Tuléar. Thanks to him we are very enchanted by this race and wouldn't trade it for anything. Bastien is a very intelligent and could be called an “active couch dog”. Couch dog, because when we are home, he often keeps us company on it. He lies next to us and enjoys scratching, or he keeps our feet warm wrapped into a circle. Active, because anytime he can be allured to any kind of game, or he goes with us for long walks. He just not engage in, but often is the organizer of various games. Outside he picks up a branch, inside a toy, or a ball, and the fun can start. He is the noiser one during games, making all kinds of funny sounds, which make us laugh. Bastien is a very obedient, balanced, and calmer dog. He likes to take care of us, thoroughly licks every exposed part of the body in the small hope, he will recieve something good afterwards. He genuinly loves people, comes and lets himself be petted by everyone, or cuddles to every visitor of the house. 

 

     Do exteriéru je Bastien nádherný predstaviteľ plemena. Je "zlatej" strednej veľkosti (26,5 cm) s výbornou stavbou tela - korektným formátom (2:3), pekným krkom, priestorným predhrudím a hrudníkom, výbornou hornou líninou a korektne nasadeným a neseným chvostom. Má nádhernú expresívnu tvár s výborným pigmentom a uchom, vynikajúcu čistobielu srsť a celkový dojem dotvára elegatný/tanečný krok.

     In exterior, Bastien is a wonderful representant of the breed. He is of "golden" middle size (26,5 cm) with excellent body structure - correct format (2:3), nice neck, spacious chest and forechest, excellent back line, and correctly set and carried tail. He has marvellous expressive face with excellent pigmentation and ear, exquisite full white coat, and elegant/dancer movement.

 

Ocenenia / Achievements :

 

Bastien si už momentálne užíva zaslúžený výstavný dôchodok. Intenzívne bol vystavovaný počas rokov 2010 - 2011 a 2015. Počas výstavnej kariéry nadobudol následovné ocenenia: 

Bastien is already on well deserved show retirement. He was intensively shown in years 2010 - 2011 and 2015. During his show career, he obtained the following achievements:

Interšampión (C.I.B.) 

Interchampion (C.I.B.)

Český Grand Šampión 

Czech Grand Champion

Slovenský Grand Šampión Krásy  

Slovak Grand Champion of Beauty

Český Šampión 

Czech Champion

Slovenský Šampión Krásy 

Slovak Champion of Beauty

Maďarský Šampión 

Hungarian Champion

Poľský Šampión 

Polish Champion

Český Klubový Šampión 

Czech Club Champion

Slovenský Klubový Šampión 

Slovak Club Champion

Český Veterán Šampión 

Czech Veteran Champion

Slovenský Veterán Šampión Krásy

Slovak Veteran Champion of Beauty

Slovenský Klubový Veterán Šampión Krásy

Slovak  Club Veteran Champion of Beauty

Klubový Víťaz

Club Winner

3x Víťaz Špeciálnej Výstavy  

3x Special Show Winner

3x Český Národný Víťaz 

3x Czech National Winner

Víťaz Brna 

Brno Winner

Rybnický Víťaz 

Rybnik Winner

Grand Prix Slovakia Winner

East Winner

3.Best in Show

Rezervný Víťaz IX. Skupiny (2.BIG) na MVP v Komárome  

Reserve Winner of IX. Group (2.BIG) on IDS in Komárom

3x Best in Show Veterán 

3x Best in Show Veteran

vždy výborný, 24x CAC, 9x CACIB, 2x BOS, 3x BOB Veterán, 15x BOB 

always excellent, 24x CAC, 9x CACIB, 2x BOS, 3x BOB Veteran, 15x BOB

 

Najkrajší coton roka 2015 (Cotonland) 

The best coton of the year 2015 (Cotonland)

Najkrajší veterán roka 2015 (Cotonland) 

The best veteran of the year 2015 (Cotonland)

Druhý najkrajší coton roka 2010 (Cotonland) 

Second best coton of the year 2010 (Cotonland)

Druhý najkrajší pes roka 2010 (Cotonland) 

Second best male of the year 2010 (Cotonland)

 

Prehľad výstav / Show overview :

 
Výstava / Show Trieda / Class Rozhoca / Judge Výsledok / Result Detail

Dokončený Slovenský Veterán Šampión Krásy

Finished  Slovak Veteran Champion of Beauty

25.10.2015 CACIB Bratislava Veteránov / Veteran Yolanda Nagler (ISR) BOB Foto
24.10.2015 CACIB Bratislava Šampiónov / Champion Jaroslav Matyáš (SK) CAC, CACIB, BOB Foto

Dokončený Slovenský Klubový Veterán Šampión Krásy 

Finished  Slovak Club Veteran Champion of Beauty

Záverečné súťaže / Afternoon competitions

Best in Show Veterán 
Best in Show Veteran

Foto
13.9.2015 CAC BKS Varín (SK) Veteránov / Veteran Monika Kuriata-Okarmus (PL) Víťaz Špeciálnej Výstavy / Special Show Winner, BOS Foto
Záverečné súťaže / Afternoon competitions

3. Best in Show 

Foto
Záverečné súťaže / Afternoon competitions

Best in Show Veterán 

Best in Show Veteran

Foto
12.9.2015 CAC BKS Varín (SK) Veteránov / Veteran Malgorzata Zakrzewska (PL) Víťaz Špeciálnej Výstavy / Special Show Winner, BOB Foto

Dokončený Český Veterán Šampión

Finished Czech Veteran Champion

28.6.2015 CACIB Brno (CZ) Veteránov / Veteran Anna Rogowska (PL) BOB Veterán / BOB Veteran, BOB  Foto
21.6.2015 CAC Klatovy (CZ) Veteránov / Veteran Brigitte Bregenzen (AT) BOB Veterán / BOB Veteran Foto
26.4.2015 CACIB České Budějovice (CZ) Veteránov / Veteran Petr Řehánek (CZ) BOB Veterán / BOB Veteran, BOB  Foto
Záverečné súťaže / Afternoon competitions

Best in Show Veterán

Best in Show Veteran

Foto
Záverečné súťaže / Afternoon competitions

1. miesto v súťaži o Best in Show Pár

1. place in Best in Show Couple competition

Foto
22.3.2015 CAC BKS Svätý Jur (SK) Veteránov / Veteran Iveta Vojteková (SK) Víťaz Špeciálnej Výstavy / Special Show Winner, BOS Foto

Dokončený Maďarský Šampión

Finished Hungarian Champion

16.10.2011 CAC Szentendre (HU) Otvorená / Open Zsuzsanna Vácziné Balogh (HU) CAC Foto

Dokončený Poľský Šampión

Finished Polish Champion

2.10.2011 CAC Rybnik (PL) Šampiónov / Champion Andrzej Kazmierski (PL) CAC, Rybnický Víťaz / Rybnik Winner, BOB  Foto

Dokončený Český Grand Šampión

Finished Czech Grand Champion

26.6.2011 CACIB Brno (CZ) Otvorená / Open Iuza Beradze (GE) CAC, CACIB Foto
12.6.2011 CACIB Komárno (HU)
Otvorená / Open Gyula Sarkozy (HU) CAC, CACIB, BOB Foto

Dokončený Interšampión (C.I.B.)

Finished International Champion of Beauty (C.I.B.)

22.5.2011 CACIB Litoměřice (CZ) Šampiónov / Champion Naděžda Klírová (CZ) CAC, CACIB Foto
21.5.2011 CAC Litoměřice (CZ) Šampiónov / Champion Claudio de Giulliano (IT) CAC, Národný Víťaz / National Winner, BOB  Foto
1.5.2011 CACIB Opole (PL) Šampiónov / Champion Rita Reyniers (BE) CAC, Res. CACIB  Foto
30.4.2011 CAC Opole (PL) Šampiónov / Champion Naděžda Klírová (CZ) CAC Foto
20.3.2011 CACIB Katowice (PL) Otvorená / Open Beatriz Anna Knoll (BR) CAC, Res. CACIB  Foto

Dokončený Český Šampión 

Finished Czech Champion

9.1.2011 CAC Olomouc (CZ) Otvorená / Open Naděžda Klírová (CZ) CAC, Národný Víťaz / National Winner Foto
17.10.2010 CACIB Komárno (HU) Otvorená / Open Katalin Radvánszky (HU) CAC, CACIB, BOB  Foto
Záverečné súťaže / Afternoon competitions

Rezervný Víťaz IX. Skupiny (2.BIG) 

Reserve Winner of IX. FCI Group (2.BIG)

Foto
16.10.2010 CACIB Komárno (HU) Otvorená / Open Zsuzsanna Vácziné Balogh (HU) CAC, CACIB, BOB  Foto
26.9.2010 CAC Brno (CZ) Šampiónov / Champion Božena Ovesná (CZ) CAC, Národný Víťaz / National Winner, BOB  Foto
20.6.2010 CACIB Brno (CZ) Otvorená / Open Monika Blaha (AT)  CAC, CACIB Foto

Dokončený Slovenský Grand Šampión Krásy

Finished Slovak Grand Champion of Beauty

6.6.2010 CACIB Nitra (SK) Šampiónov / Champion Hans van den Berg (NL) CAC, CACIB, Grand Prix Slovakia Winner, BOB  Foto

Dokončený Český Klubový Šampión

Finished Czech Club Champion

Dokončený Slovenský Klubový Šampión

Finished Slovak Club Champion

5.6.2010 CAC BKS Nitra (SK) Šampiónov / Champion Andráš Polgár (CZ) CAC, Klubový Víťaz / Club Winner Foto
4.6.2010 CAC Senec (SK) Šampiónov / Champion Jovanović Nemanja (RS) CAC, BOB  Foto
23.5.2010 CACIB Litoměřice (CZ) Otvorená / Open Miroslaw Redlicky (PL) CAC Foto
25.4.2010 CACIB České Budějovice (CZ) Otvorená / Open Jaroslava Ovesná (CZ) CAC, Res. CACIB  Foto

Dokončený Slovenský Šampión Krásy 

Finished Slovak Champion of Beauty

28.3.2010 CAC Nitra (SK) Otvorená / Open Vladimír Javorčík (SK) CAC, BOB  Foto
20.2.2010 CACIB Prešov (SK) Otvorená / Open Svetlana Rajduk (BY) CAC, CACIB, East Winner, BOB  Foto
6.12.2009 CACIB Nitra (SK) Otvorená / Open Miroslav Guniš (SK) CAC  Foto 
5.12.2009 CACIB Nitra (SK) Otvorená / Open Linda Voláriková (SK) CAC  Foto 

 

 

Zdravotné vyšetrenia / Health tests :

 

Vyšetrenie na dedičné očné vady (vrátane PRA): negatívne

Inherited eye diseases (including PRA): negative

Patella luxation: 0/0 

Vyšetrenie luxácie pately: 0/0


Rodokmeň / Pedigree :

 
 
Bastien Winter Garden Flash-Dancer of Woodland Cottage Virus Expo of Woodland Cottage Louxor du Domaine de la Rouviere 
Que Sera of Woodland Cottage 
Symphony's Penny Lane Selectycon Hollywood Halley 
Tidelidee of Woodland Cottage
Isabella Sněženky z Madagaskaru Boris of Swift Coton  
Play Boy
Ysolde of the Swift Cotton
 
Debby Sněženky z Madagaskaru
Kin-Sei Rutley
Bebe Princess Králové Madagaskaru